Zpět

Informace k zápisu MŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů  v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2.5. do 16.5. 2020.
Všechny potřebné fomuláře týkající se zápisu do MŠ  jsou dostupné na našich stránkách. Pokud nemáte  možnost si je vytisknout , vyzvedněte si je před areálem mateřské školy v červeném plastovém boxu. Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte zákonní zástupci odešlou poštou společně s kopií rodného listu dítěte, popřípadě s Čestným prohlášením k očkování a kopií očkovacího průkazu dítěte ( toto jen v případě, že neordinuje pediatr, ke kterému dítě dochází) na níže uvedenou adresu nejpozději do 16.5. 2020.

ZŠ a MŠ Nové Dvory
Masarykovo náměstí 1
285 31 Nové Dvory

 Doklad o očkování není povinný pro děti, které se budou od září 2020 vzdělávat v posledním ročníku předškolního vzdělávání.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány podle platných kritérií. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou rodiče informováni písemně  zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte, případně Rozhodnutím o nepřijetí dítěte a jeho odůvodněním.

Níže naleznete potřebné dokumenty:

 


Vytisknout