Zpět

POSLEDNÍ DUBNOVÁ NOC

Dnešní den byl pro nás velkým svátkem.

V minulém roce nám nebylo dopřáno si ho užít, o to víc jsme si ho užili letos. Odpovídá tomu i motto, které jsme umístili nad vchod do MŠ: MILÉ DÁMY A DĚVČATA, OPRAŠTE SVÁ KOŠŤATA! DNĚŠEK JE NÁŠ DEN....TO SE ZASE VYBLBNEM!!! A vyplnili jsme to beze zbytku. Užili jsme si čarodějnických masek, opékání špekáčků a čarodějnických soutěží. Z reakce děti bylo patrné, že se jim dopolední program doopravdy líbil.


Vytisknout