Zpět

Škola volá

I letos, jak bývá zvykem, proběhlo pasování na prvňáčky. Před samotným pasováním proběhlo prověření dovedností a vědomostí budoucích prvňáčků. Děti si ,společně s žáky devátého ročníku, prošly krásné prostory školy, kterých si, coby  budoucí prvňáčci, od září užijí víc než dost. Děti viděly nádvoří, školní družinu, tělocvičnu, třídu devátého ročníku a samozřejmě nemohla chybět návštěva první třídy, kde se viděly se svojí budoucí paní učitelkou......


Vytisknout