Zpět

Mikulášská nadílka

V pátek 4.12. se na zahradě naší mateřeké školy rozezněl cinkot zvonků a čertovských řetězů. Někdo měl z příchodu Mikuláše, anděla a čertů radost, jiný měl obavy.  Děti byly statečné a odvážné, žádné slzičky v očích nebyly vidět. Čert u nás ve školce zlobivé děti nenašel a tak musel odejít s nepořízenou. Mikuláš s andělem společně nadělií l dětem balíčky se sladkostmi a malou hračkou. Nebeská návštěva se rozloučila čertovským tancem a spěchala do dalších školek. A děti pospíchaly zpět do školky, kde je čekal ještě jeden dárek - a to pohádka divadla Koloběžka "Trampoty čerta Huberta".

Děkujeme Spolku pro Nové Dvory za skvělé ztvárnění  Mikuláše, anděla a čertů, dále pak rekreačním sportům za sponzorování této akce a všem zaměstnancům MŠ za přípravu mikulášské nadílky.


Vytisknout