Zpět

Organizace výuky od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 je opět povolena osobní účast žáků na prezenčním vyučování.

ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora zahajuje výuku ve třídách prvního stupně. A to výuku rotační, která spočívá v tom, že se prezenčního vyučování účastní pouze polovina tříd 1. stupně, zatímco druhá polovina pokračuje v distančním vzdělávání. Po týdnu se třídy vymění.

Druhý stupeň nadále pokračuje v distančním vzdělávání.

12. 4. 2021 (lichý týden) nastoupí do školy 2. třída, 4. A a 5. A.

19. 4. 2021 (sudý týden) nastoupí do školy 1. třída, 3. třída, 4. B a 5. B

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné chirurgické roušky. Žádáme rodiče, aby zajistili svým dětem na každý den minimálně dvě roušky a sáček na uložení použitých roušek.

U žáků i zaměstnanců bude probíhat každé pondělí a čtvrtek ráno testování, a to antigenními testy, neinvazivním způsobem, z okraje nosu.  Informace k tomuto testování najdete v dokumentu „Manuál Covid-19 Testování ve školách“, nebo na stránkách https://testovani.edu.cz/

Aktualita: Pro první testování máme na naší škole zajištěnou asistenci profesionálních zdravotníků.

Testování nemusí absolvovat osoby:

  • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
  •  které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Děti s příznaky respiračních onemocnění do školy prosím neposílejte!

Příchod do školy při testování, aby se žáci co nejméně potkávali, bude organizován takto:

7:25     -          2. třída nebo 1. třída

7:30     -          4. A nebo 3. třída

7:35     -          5. A nebo 4. B

7:40     -          5. B

Žádáme žáky, aby se před školou shromažďovali ve skupinkách podle tříd.

V ostatní dny přicházejí žáci do školy normálně, odloží si v šatně a jdou rovnou do třídy.

Obědy – všichni žáci s prezenční výukou, kteří chodí pravidelně na obědy, jsou automaticky přihlášeni. Druhá skupina rotační výuky bude automaticky přihlášena pro další týden, zatímco první skupina bude opět automaticky odhlášena. Pokud by měl někdo z žáků s distanční výukou zájem o obědy, musí se přihlásit u vedoucí školní jídelny – tel: 327 571 264, a odebírat obědy v čase od 11:00 do 11:30 do jídlonosčů.

Školní družina – protože se účastníci z jednotlivých ročníků nesmí potkávat, budou každý týden fungovat 3 resp. 4 oddělení s těmito vychovatelkami:

2. třída – Monika Dastychová

4. A – Alena Nešporová

5. A – Nikola Provazníková

 

1. třída – Nikola Provazníková

3. třída – Alena Nešporová

4. B – Monika Dastychová

5. B – Lucie Luňáková

Odpolední družina končí nejdéle v 15:30

Ranní družina bude otevřena od úterý 13. 4. 2021 (resp. 20. 4. 2021) pouze konkrétním účastníkům z 1. nebo 2. třídy, kteří nastupují v 6:30. Po tomto čase nebude již do školní družiny nikdo vpuštěn.

Žáci 2. stupně mohou do školy docházet na předem domluvené konzultace, a to do počtu 6 žáků. Pro tyto individuální konzultace neplatí povinnost testování.

Prosíme rodiče, aby do budovy školy nevstupovali. Pouze v důvodných případech, po předchozí domluvě, a za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Preferujte prosím hlavně telefonický a emailový kontakt.

Jan Ingr

 

 


Vytisknout