Zpět

Pokyny pro květen 2021

Pokyny pro žáky a rodiče

Aktualizováno 1. 5., 11:50 - šotek nám změnil data a čísla tříd, nyní už je vše správně.

Od pondělí 3. 5. 2021 je opět povolena osobní účast žáků na prezenčním vyučování.
ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora zahajuje výuku ve třídách druhého stupně. A to výuku rotační, která spočívá v tom, že se prezenčního vyučování účastní pouze část tříd 2. stupně, zatímco druhá polovina pokračuje v distančním vzdělávání s trochu upraveným rozvrhem. Po týdnu se třídy vymění.

První stupeň nadále pokračuje v rotační výuce. U žáků prvního stupně se mění frekvence testování na jedenkrát týdně. Testování bude probíhat vždy v pondělí, v případě pondělní nepřítomnosti při prvním příchodu do školy.

3. 5. 2021 (sudý týden) nastoupí do školy 7. A a 7. B.

10. 5. 2021 (lichý týden) nastoupí do školy 6. třída, 8. třída a 9. třída

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné chirurgické roušky. Žádáme rodiče, aby zajistili svým dětem 2 roušky a sáček na roušky, které při příchodu do školy dostanou do zásoby.

U žáků 2. stupně bude probíhat každé pondělí a čtvrtek ráno testování, a to antigenními testy neinvazivním způsobem z okraje nosu.  Informace k tomuto testování najdete v dokumentu „Manuál Covid-19 Testování ve školách“, nebo na stránkách https://testovani.edu.cz/

Testování nemusí absolvovat osoby,

- které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19

- které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

- které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Děti s příznaky respiračních onemocnění do školy prosím neposílejte!

Příchod do školy při testování, aby se žáci co nejméně potkávali, bude organizován takto:

7:25     -          2. třída nebo 1. třída

7:30     -          4. A nebo 3. třída, 6. třída

7:35     -          5. A nebo 4. B, 7. A nebo 8. třída

7:40     -          5. B, 7. B nebo 9. třída

Žádáme žáky, aby se před školou shromažďovali ve skupinkách podle tříd.

V ostatní dny, kdy se netestuje, přicházejí žáci do školy normálně, odloží si v šatně a jdou rovnou do třídy.

Obědy – všichni žáci s prezenční výukou, kteří chodí pravidelně na obědy, jsou automaticky přihlášeni. Druhá skupina rotační výuky bude automaticky přihlášena pro další týden, zatímco první skupina bude opět automaticky odhlášena. Pokud by měl někdo z žáků s distanční výukou zájem o obědy, musí se přihlásit u vedoucí školní jídelny – tel: 327 571 264, a odebírat obědy v čase od 11:00 do 11:30 do jídlonosičů.

Školní družina – nadále budou fungovat 3 resp. 4 oddělení pro žáky prvního stupně s těmito vychovatelkami:

2. třída – Monika Dastychová

4. A – Alena Nešporová

5. A – Nikola Provazníková

 

1. třída – Nikola Provazníková

3. třída – Alena Nešporová

4. B – Monika Dastychová

5. B – Lucie Luňáková

Odpolední družina končí nejdéle v 15:30

Ranní družina bude otevřena vždy od úterý (v pondělí probíhá společné testování) pouze konkrétním účastníkům z 1. nebo 2. třídy, kteří nastupují v 6:30. Po tomto čase nebude již do školní družiny nikdo vpuštěn.

Žáci 2. stupně s distanční výukou nadále mohou do školy docházet na předem domluvené konzultace, a to do počtu 6 žáků. Pro tyto individuální konzultace neplatí povinnost testování.

Prosíme rodiče, aby do budovy školy nevstupovali. Pouze v důvodných případech, po předchozí domluvě, a za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Preferujte prosím hlavně telefonický a emailový kontakt.

Jan Ingr

 


Vytisknout