Zpět

Pokyny od 17.05.2021

Pokyny pro žáky a rodiče

 Od pondělí 17. 5. 2021 je opět povolena osobní účast žáků na prezenčním vyučování. ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora zahajuje výuku ve všech třídách bez rotací podle normálního rozvrhu hodin.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné chirurgické roušky. Testování bude probíhat u všech žáků jedenkrát týdně, vždy v pondělí, v případě pondělní nepřítomnosti v den příchodu do školy. Testování probíhá v kmenových učebnách. Informace k tomuto testování najdete v dokumentu „Manuál Covid-19 Testování ve školách“, nebo na stránkách https://testovani.edu.cz/

Testování nemusí absolvovat osoby,

  • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Děti s příznaky respiračních onemocnění do školy prosím neposílejte!

Obědy – všichni žáci, kteří chodí pravidelně na obědy, jsou automaticky přihlášeni.

Školní družina – bude fungovat v normálním provozu, je zrušena homogenita skupin.
Odpolední družina končí podle rozvrhu v 16:00
Ranní družina bude otevřena normálně kromě pondělí, kdy probíhá společné testování. Nástup do ranní družiny je nejpozději v 7:00.

Prosíme rodiče, aby nadále do budovy školy nevstupovali a dodržovali stávající opatření minimálně do konce školního roku.
Do školy vstupujte pouze v důvodných případech po předchozí domluvě a za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Preferujte prosím hlavně telefonický a emailový kontakt.

Školní klub – bude fungovat podle rozvrhu.

 

Jan Ingr

 

 


Vytisknout