Zpět

Bakaláři - obrázková nápověda

Obrázková nápověda k webové aplikaci:

 

Odkaz pro přihlášení je na „nástěnce" na stránkách školy. Vyplníte uživatelské jméno a heslo:

 

Základní přehled: Přehled známek:

 

Kliknutím na známku zobrazíte podrobné informace:  Vážený průměr:
 
Váha známky udává její důležitost (1-10). Čím větší, tím důležitější.  Průměr vypočítaný podle váhy známek.

 

 

Komens  - kontrola a detail přijatých zpráv:

 

Komens - zaslání omluvenky:

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Doporučujeme rodičům nainstalovat si na chytrý telefon mobilní aplikaci Bakaláři OnLine.
Je zdarma dostupná na obchodech GooglePlay pro Android, App Store pro Iphone nebo Windows Store pro Windows Phone.
Mobilní aplikace slouží zejména k rychlému zjišťění známek, zpráv od učitelů, apod. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                             

 Mobilní aplikace:

 
 

 

 

 


Vytisknout