Zpět

Provoz ZŠ pro II. stupeň

PRAVIDLA PRO PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - II. STUPEŇ OD 8. 6. 2020

 • Provoz základní školy – II. stupeň bude zahájen 8. 6. 2020, ve formě jednodenních třídnických hodin. Začátek 7:50, ukončení vždy v 11:10. Účast žáka ve škole není povinná.
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, prosíme nejpozději do čtvrtka 4. 6. 2020.
 • Ve dvou týdnech od 8. 6. do 19. 6. se sejdou žáci II. stupně takto:

Po – 6.A

Út – 6.B

St – 7. tř.

Čt – 8. tř.

Žáci se sejdou před školou v určený den v 7:50. Program závěrečného týdne a předávání vysvědčení bude upřesněno. Platí informace, že školní rok na naší škole končí dne 26. 6. 2020

 • Dotazník přítomnosti - ZDE (prosíme vyplňte i v případě záporné odpovědi) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (Vyplněné čestné prohlášení můžete poslat mailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poštou, nebo datovou schránkou ID datové schránky – g88mfu9, nebo odevzdá žák v den nástupu 8. 6. 2020). Bez podepsaného čestného prohlášení nesmí být žákovi umožněn vstup do školy.
 • Setkávání bude organizováno ve skupinách po 15 dětech
 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením
 • Žáci se před školou neshromažďují, udržují předepsané rozestupy. Zákonní zástupci či doprovod žáků nevstupují do budovy!
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • V prostorách třídy žáci i pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. skupinová práce), žáci roušky musí mít. V ostatních prostorách školy (chodby, wc, atd.) žáci i pedagogové MUSÍ roušky nosit.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Po každém bloku si žáci dezinfikují nebo umyjí ruce.
 • Žáci odchází ze školy v předem domluveném čase. Rodiče nesmí vstoupit do budovy školy, musí na své děti případně čekat venku.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit, dítě jevící zdravotní komplikace nebude do školy přijato. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19,  bude umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve vyzvednout. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici. Ráno bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). a seznámit se s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Ve škole bude zajištěna zvýšená desinfekce.
 • Pro všechny žáky bude dál připravována distanční výuka jako dosud.

V Nových Dvorech dne 2. června 2020

Mgr. Jan Ingr, ředitel

 


Vytisknout