Zpět

Uzavření škol

Uzavření škol s účinností od 14. října 2020

Aktualizováno 14.10.2020

Od 14. 10. 2020 opět z důvodu koronavirové pandemie platí zákaz osobní přítomnosti žáků na vyučování.

Od 14. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční vzdělávání.

Od 26. 10. do 1. 11. 2020 jsou podzimní prázdniny – v tyto dny distanční vzdělávání neprobíhá.

 

Uzavírá se i školní klub a školní družina.

Vyučování začíná opět v plném rozsahu 2. listopadu 2020, pokud ještě vláda nerozhodne jinak.


Školní jídelna

Žáci mají během distanční výuky nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.

Obědy je nutno individuálně přihlásit standardním způsobem, tzn. do 13:00 hod. pro objednání oběda na následující den.

Vstup do jídelny a odebírání stravy je z organizačních důvodů povoleno v čase 11.00 - 12.00 hod.

Oběd nelze vydat do jídlonosiče, musí se zkonzumovat ve školní jídelně. V jídelně platí pravidla stanovená vnitřním řádem školní jídelny a krizovým opatřením vzhledem ke covid-19.

Během podzimních (prodloužených) prázdnin žáci na dotovaný oběd nemají nárok.

Případné dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny Jiřinu Teplou (327 571 264).


Vytisknout