Zpět

Pokyny od 30.11.2020

Pokyny pro žáky a rodiče

 

Od pondělí 30. 11. 2020 je opět povolena osobní účast žáků na prezenčním vyučování.

ZŠ a MŠ Nové Dvory, okres Kutná Hora zahajuje výuku:

  1. Prezenční podle běžného rozvrhu.
  2. Rotační, která spočívá v tom, že se prezenčního vyučování účastní pouze polovina tříd 2. stupně, zatímco druhá polovina pokračuje v distančním vzdělávání. Po týdnu se třídy vymění.

Jak tedy bude vzdělávání probíhat?

  1. stupeň a 9. ročník přijdou do školy 30. 11. 2020 a účastní se vyučování normálně podle rozvrhu, ovšem s dodržením homogenity skupin, bez Tv a bez zpěvu.
  2. stupeň (6. třída, 7. A, 7. B a 8. třída) tzv. rotační výuka - jeden týden prezenčně podle normálního rozvrhu, s dodržením homogenity skupin, bez Tv a bez zpěvu, potom jeden týden distančně.

Rotační výuka 2. stupně bude organizována takto:

            lichý týden – od 30. 11. 2020 je ve škole: 6. třída a 8. třída

            sudý týden – od 7. 12. 2020 je ve škole: 7. A a 7. B

Pro dodržení homogenity skupin budou provedeny drobné úpravy rozvrhu.

 

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné roušky u žáků i zaměstnanců. Žádáme rodiče, aby zajistili svým dětem na každý den minimálně dvě čisté roušky a sáček na uložení použitých roušek.

Děti s příznaky respiračních onemocnění do školy prosím neposílejte!

Příchod do školy, aby se žáci co nejméně potkávali, bude organizován takto:

7:25     -          2. třída a 5. třída

7:30     -          4. třídy a 6. třída nebo 7. A

7:35     -          1. třída a 8. třída nebo 7. B

7:40     -          3. třída a 9. třída

Žádáme žáky, aby se před školou shromažďovali ve skupinkách podle tříd.

Obědy – všichni žáci s prezenční výukou, kteří chodí pravidelně na obědy, jsou automaticky přihlášeni, včetně první skupiny s rotační výukou. Druhá skupina rotační výuky bude automaticky přihlášena pro další týden, zatímco první skupina bude opět automaticky odhlášena. Pokud by měl někdo z žáků s distanční výukou zájem o obědy, musí se přihlásit u vedoucí školní jídelny – tel: 327 571 264, a odebírat obědy v čase od 11:00 do 11:30 do jídlonosičů.

Školní družina – protože se účastníci z jednotlivých ročníků nesmí potkávat, bude dočasně fungovat 5 oddělení s těmito vychovatelkami:

  1. třída – Nikola Provazníková
  2. třída – Monika Dastychová
  3. třída – Alena Nešporová
  4. třída – Hana Prchalová - spojené v učebně 4. B
  5. třída – Lucie Luňáková        - spojené v učebně 5. A

Odpolední družina končí nejdéle v 15:30

Ranní družina bude otevřena pouze konkrétním účastníkům z 2. a 5. třídy, kteří nastupují v 6:30. Po tomto čase nebude již do školní družiny nikdo vpuštěn.

Školní klub bude fungovat v rámci jedné třídy pro žáky 2. stupně. Zájem o účast v klubu bude zjišťována při nástupu do školy.

 

Prosíme rodiče, aby do budovy školy nevstupovali. Pouze v důvodných případech, po předchozí domluvě, a za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky.

Preferujte prosím hlavně telefonický a emailový kontakt.

 

Jan Ingr


Vytisknout