Zpět

Informace pro rodiče - leden 2021

Od pondělí 4. 1. 2021 zahajuje škola vyučování podle 5. stupně PES. To znamená, že do školy přijdou pouze žáci 1. a 2. třídy a to v časech stanovených podle nástupu 18. 11. 2020. Platí normální rozvrh hodin, je zakázán tělocvik a zpěv. Žáci musí mít ve třídě i ve všech prostorách školy roušky.

Školní jídelna funguje normálně, strávníci z 1. a 2. třídy jsou automaticky opět přihlášeni, ostatní automaticky odhlášeni.

Školní družina bude v provozu ve dvou odděleních do 15:45. Musí být zachována homogenita skupin. První den – 4. 1. 2021 bude proveden průzkum zájmu o ranní družinu. V případě zájmu by mohla být od 5. 1. 2021 otevřena i ranní družina.

Pro ostatní žáky 3. až 9. ročníků platí povinná distanční výuka na platformě Teams, podle rozvrhu z října 2020.

 

Jan Ingr

 

 


Vytisknout