Zpět

Pokyny pro žáky a rodiče

Od 1. 9. 2021 zahajujeme nový školní rok. Epidemická situace se již zlepšila, ale stále je povinností dodržovat základní hygienická pravidla, jako je mytí a desinfekce rukou, a rovněž některá nařízení, které pro nás připravila vláda. Najdete je v příloze informace z MŠMT.

Jako v loňském školním roce se ještě nezbavíme roušek, protože po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy jsou roušky povinné.

Rovněž při příchodu do školy z prázdnin budeme žáky testovat na COVID-19.

Preventivní testování bude probíhat u všech žáků první den školy (1. 9. 2021) s výjimkou 1. třídy, která se bude testovat 2. 9. pod dohledem zdravotníka. Rodiče, kteří budou doprovázet prvňáčky prosíme, aby vstoupili do školy v respirátorech (i očkovaní!) a ponechali si je po celou dobu přítomnosti ve škole.

Další testování potom proběhne v pondělí 6. 9., a do třetice ve středu 9. 9. (v případě nepřítomnosti v den příchodu do školy).

Testování probíhá v kmenových učebnách.

Testuje se testy typu Genrui. Práce s nimi je prakticky stejná jako s minulými testy Sejoy.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Děti s příznaky respiračních onemocnění do školy prosím neposílejte!

Obědy – můžete se přihlásit k odběru obědů každý den v kanceláři školní jídelny, nebo na tel. 327 571 264.

Školní družina – bude fungovat v normálním provozu. Přihlásit se je možno ve středu 1. 9. 2021 od 7:45 vlevo v přízemí v odděleních školní družiny.

Odpolední družina bude končit podle rozvrhu v 16:00

Ranní družinu budeme otvírat od 7. 9. 2021.

Prosíme rodiče, aby nadále do budovy školy bezdůvodně nevstupovali a dodržovali stávající epidemická opatření. Do školy vstupujte pouze v důvodných případech po předchozí domluvě a za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Preferujte prosím hlavně telefonický a emailový kontakt.

Školní klub – bude fungovat podle rozvrhu od 7. 9. 2021.

Kroužky zahájíme od října podle toho, jaké si žáci vyberou z nabídky zveřejněné v průběhu září.

Upozorňujeme rovněž na změny v dopravě, které se týkají celého Kutnohorska. O sdělení informací jsme byli požádáni Integrovanou dopravou Středočeského kraje - 

„Rádi bychom Vás upozornili na změny, které nastaly od 1. srpna 2021 v Tarifu Pražské integrované dopravy, a dotknou se celého Středočeského kraje.

Víme, že začátek školního roku bývá hektický, a proto chceme předejít nepříjemnostem spojeným s neinformovaností žáků. V případě, že budete kontaktovat rodiče ohledně nezbytných administrativních záležitostí na konci letních prázdnin, rádi bychom Vás požádali o připojení informace o změnách v jízdném.

Detailní přehled změn tarifu naleznou rodiče a žáci ZDE.

  • Ještě více než před změnami platí, že při pravidelném dojíždění do školy se vyplatí dlouhodobé kupony oproti krátkodobým jízdenkám.
  • Děti už mohou mít kupony jednoduše jako aplikaci v mobilu – na ten většinou dávají větší pozor než na papírovou lítačku a spíše ho neztratí. ZDE si aplikaci mohou stáhnout a koupit si na ni on-line kupony.
  • Stále platí, že žáci jezdí s 75% slevou a nárok na ni prokáží jednoduše buď občanským průkazem, průkazkou PID, potvrzeným žákovským průkazem, kartou ISIC nebo cestovním pasem. U žáků mladších 15 let stačí potvrzený žákovský průkaz.“

 

Jan Ingr

 


Vytisknout