Zpět

Heronova fontána

Heronova fontána

Při hodinách pracovních činností jsme se se žáky 8. třídy inspirovali dílem Héróna Alexandrijského a zkusili si některé jeho vynálezy prakticky ověřit.

Hérón Alexandrijský byl starověkým matematikem a vynálezcem, který žil v prvním století našeho letopočtu v Alexandrii. Zabýval se praktickými úlohami z matematiky, mechaniky a dalších oblastí fyziky. Je známo asi 80 vynálezů, mezi které patří například automatické otvírání chrámových dveří, mincovní automat na výdej limonády, lampa, do které se automaticky dolévá olej.

 My jsme si vybrali jeho fontány a vodotrysky a zkusili je sestavit z jednoduchých pomůcek. Používali jsme PET láhve, hadičky, nápojová brčka. Přestože je jejich princip jednoduchý, naráželi jsme na řadu problémů - například jsme zjistili, že na PET víčko nechytá téměř žádné lepidlo, a  když už se nám spoj zdál konečně pevný, tak při styku s vodou se rozpadl. Základem všech fontán je dokonalá těsnost a dobře utěsnit třeba brčko do otvoru ve víčku a nepoškodit ho, není jednoduché.

Jak funguje asi nejhezčí Heronova fontána vám vysvětlí David Šmic před kamerou Petry Pospíšilové na přiloženém videu.

J.N.

 

 

 


Vytisknout