Zpět

Anglické divadlo

Ve čtvrtek 17. 10. navštívilo naší školu divadlo "The Bear Theater" z Prahy. Představení byla dvě 3. - 5. ročník "Jackie and Horrible Family" a pro 6. - 9. ročník "THe Alienˇs Show". Představení byla názorná a interaktivní a někteří žáci se přímo zůčastnili v představení, ale byli vtaženi do děje i ostatní.

První představení bylo o dobru a zlu, vzájemné pomoci. Žáci si některá slovíčka zopakovali nebo naučili při názorném předvedení, naučili se říkanky a pomáhali hodnému obrovi, čímž byli vtaženi do děje. Další den, proběhla zpětná vazba v hodinách angličtiny - obrázky a slovní zásoba, dokázali dobře pojmenovat věci i činnosti.

Druhé představení bylo postavené na porozumění otázkám v přítomném a minulém čase a reakci na ně, objevilo se i stupňování přídavných jmen, státy, jazyky.. Nejdůležitější činnost byla "pořádek slov ve větě". Mimozemšťané byli hledáni agenty z USA, kteří spolupracovali dětmi. Dobře reagovali. Pak agenti zkoušeli jakoby osobnosti z pořádku slov ve větě a žáci kontrolovali správnost a nakonec byli vybráni i žáci, a kdo nezvládl patřil k mimozemšťanům, kteří neuměli anglicky. Zpětná vazba proběhla také v hodinách angličtiny  - 6. ročník slovní zásobu a 5 vět, vyšší ročníky zvládli 12 - 15 vět, které pak četli. Někteří z 9. ročníku navázali komunikaci s herci po představeni. Takže se to povedlo.

 

 

 

 

 

 


Vytisknout