Zpět

Jak se žilo v pravěku

Žáci 6.B si pod vedením paní učitelky Procházkové  připravili projekt "Jak se žilo v pravěku ".

Děti se rozdělily do 4 skupin a připravily si charakteristické prvky života v době kamenné, neolitu, době bronzové a železné. Své znalosti předvedly žákům 1. stupně, seznámily je s tím, co lidé v té době  jedli, pěstovali, jaká zvířata chovali, z jakých materiálů zhotovovali nástroje a zbraně. Své vystoupení žáci zakončili poděkováním bohům a obřadním tancem. 


Vytisknout