Zpět

Šesťáci v Malešově

V pondělí 9. 12. se vydali žáci obou 6. tříd načerpat vánoční atmosféru na tvrz v Malešově,

kde pro ně byl připraven vzdělávací program Vánoce na tvrzi. Cestou z nádraží jsme si prohlédli celý Malešov, jeho kostel, školu, bývalý dvůr. Na tvrz jsme dorazili o chvíli dřív, tak jsme podrobili důkladné prohlídce její okolí, ochutnali svačiny od maminek. První část programu bylo nazdobení a upečení perníčků, které si každý odnesl domů. Potom nás průvodce provedl celou tvrzí, seznámil s její historií i s životem šlechty. Prohlídku jsme zakončili společným zazpíváním koledy. Na závěr si zájemci nakoupili další zdobené perníčky. Při návratu k nádraží někteří vykoupili místní obchod a vlakem jsme se vrátili do Kutné Hory.


Vytisknout