Zpět

Vánoční výstava v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře - 5. ročník

Staré české betlémy, tradice, výzdobu a ukázky prostřených štědrovečerních stolů v měšťanské, stejně jako chudší rodině, jsme viděli na této vánoční výstavě. V nádherném prostředí kostela sv. Jana Nepomuckého na nás dýchla vánoční atmosféra zatímco žáci zjišťovali fakta a plnili zadané úkoly vztahující se k výstavě v anglickém jazyce. Na závěr si někteří zazpívali i koledy. Tímto přejeme všem krásné Vánoce a šťasný rok 2020.


Vytisknout