Zpět

Život ve starověkém Egyptě

Žáci 6.B si pod vedením paní učitelky Procházkové připravili další dějepisný projekt,

tentokrát věnovaný starověkému Egyptu. Převlečeni do historických kostýmů předvedli svým mladším spolužákům z 1. stupně na jaké třídy se dělila egyptská společnost a co bylo jejich úkolem. Poznali tak úlohu faraóna, kněží, práci lékaře, písaře až po otroky. Své vystoupení doplnili řadou obrazů, které připravili v hodinách výtvarné výchovy. V průběhu vystoupení nám zemřel faraón, tak si na závěr vyzkoušeli, jak se upravovala mumie. Že se dětem projekt podařil svědčil dlouhý potlesk diváků.


Vytisknout