Zpět

Úspěch v okresním kole konverzační soutěže v AJ.

Ve čtvrtek 4.března proběhlo online  školní kolo v konverzační soutěži v Aj .

V kategorii 1.A ( 6.-7. roč.) se účastnila děvčata ze 7B, ve školním škole se umístila těsně za sebou v pořadí  :      1. Sára LuNáková - postup do okresního kola

                                                                                                                                                                            2. Johana Pilcová a Šárka Ledecká

                                                                                                                                                                            3. Eliška Tyšerová

 

V kategorii II.A (8. - 9. roč.) se zúčastnili tito čtyři žáci z 9. ročníku, ve školním kole se umístili  v pořadí     :         1. Magdalena Pokorná - postup do okresního kola

                                                                                                                                                                            2. Veronika  Sýsová

                                                                                                                                                                            3. Klára Vřešťálová

                                                                                                                                                                            4. Ondřej Krčík

Nejdříve všichni vyprávěli o sobě,o své rodině, koníčcích, ale i škole. Pak následovaly dotěrné otázky a nakonec následoval popis 2 obrázků, ale ve vyšší kategorii i porovnávání daných obrázků.

Všem mockrát děkuji za účast, gratuluji postupujícím.Ale hlavně jste udělali něco navíc pro sebe!!!!

 

 

Okresní kolo  konverzační soutěže v AJ  proběhlo taktéž online 19. března.

Obsah soutěže byl podobný jako ve školním kole, ale ve větší konkurenci těch nejlepších ze ZŠ.    

                                                    

Velká gratulace  patří Sáře Luňákové ze 7B, která se umístila na 2. místě těsně o jeden bod za prvním místem.!!!!!

Magdaleně Pokorné taktéž patří poděkjování za vzornou reprezentaci v soutěži, získala pěkné 6.-7. místo.

                                                                          


Vytisknout