Zpět

Anglická olympiáda

Školní kolo proběhlo 9.února pro kategoie I.A a II.A a do okresního kola postoupila za za kategorii I.A Sylva Fialová ze 7. ročníku a za kategorii II.A Sára Luňáková z 8.B.

Děvčata vzorně reprezentovala naší školu v okresním kole 15. března a Sylva Fialová získala  3. místo.

Velká gratulace!!!


Vytisknout