Zpět

Ozdravný pobyt II. třída

V týdnu od 15.5. do 19.5. se druhá třída vydala na ozdravný pobyt do Ředkovce. Strávili jsme spolu krásný týden v přírodě, který byl naplněn nejen učením, ale také společnou hrou a tvořením. Rádi bychom poděkovali organizaci EDUZMĚNA, která nám svým grantem přispěla na netradiční materiál a pomůcky. Tvořilo se nám úžasně a ve společném vyrábění budeme pokračovat s rodiči, čeká nás keramické odpoledne, kdy zužitkujeme kamínky, které jsme celý týden sbírali za splněné úkoly. Téma našeho pobytu znělo – Není kámen jako kámen a mnozí toho docílili sbírkou krásných kamenů, které jsme v okolí Světlé nad Sázavou našli.

Děkujeme rodičům za pomoc a podporu!

text a foto: Lada Lisá


Vytisknout