Rada školy

Rada školy je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada školy usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků.

xxxxx, předseda, učitel
xxxxx, učitel
xxxxx, jmenovaný zřizovatelem
xxxxx, jmenovaná zřizovatelem
xxxxx, zástupce rodičů žáků