Rada školy

Rada školy je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada školy usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků.

Mgr. Jolana Hrušková, předseda, učitel
Mgr. Anna Jackovičová, učitel
Ing. Lukáš Erben
Ivana Hesová
Jan Dušek
Martin Fiala